I napriek stavu dnešného systému, ktorý sa nás zdanlivo snaží stoj čo stoj zotročiť, žije ešte mnoho ľudí vo svojom obláčiku osobnej slobody. Oproti tomuto systému okolo nás existuje ale ešte väčší nepriateľ. Tento svet okolo nás, ktorý sa zdá, ako by nás obmedzoval, predstavuje preňho len akéhosi prostredníka. Tento najväčší nepriateľ je v nás a my si ho strážime, bránime a obhajujeme. Ovláda väčšinu našich činov a berie nám väčšinu našej slobody práve v tých najdôležitejších, ale i v tých najkrajších okamihoch nášho života. Nazývame ho strach.

Väčšina z nás, ktorí cítime pocit obmedzenia a nedostatočného priestoru pre realizáciu našich snov si myslíme, že príčina týchto obmedzení leží niekde mimo nás. Preto často bojujeme so svetom okolo nás. Po čase ale zistíme, že tento boj nikam nevedie a akurát vďaka nemu získavame pocit, že sme ešte menej slobodní. Príčinou ale nie sú prekážky vo forme pravidiel, noriem alebo nejakých následkov. Príčinou sme my, konkrétne náš strach, ktorý nám bráni sa týmto prekážkam postaviť.

So strachom a ani so svetom ale netreba bojovať. Cieľom ega, ktoré sa v nás snaží vzbudzovať strach je, aby sme sa na tieto veci čím viac sústredili, čím viac ich analyzovali a utvrdzovali sa v nich. Následkom je tak buď myšlienkový alebo fyzický boj, ktorý vždy krátkodobo alebo dlhodobo končí porážkou pre nás. Ak sa chceme zbaviť strachu, a teda získať slobodu, musíme urobiť pravý opak. Musíme sa vzdať potreby a zvyku riešiť to, na čo poukazuje náš strach a naučiť sa sústrediť na to, čo chceme my, nie čo chce naše ego. Uvedomme si jednu zásadnú vec – naše ego nie je založené na vyhľadávaní radosti a šťastia. Cieľom ega, ktorého základným kameňom existencie je strach, je vyhýbanie sa bolesti a neistote. Ego nás učí sústrediť sa na veci, ktoré nám spôsobujú zlo.

Ak žijete vo svete plnom predstáv, pravidiel a noriem, asi nebývate často šťastní. Tieto predstavy vo vás totiž za celý život nahromadilo vaše ego, ktoré sa snažilo definovať všetkými týmito pravidlami, čo je pre vás zlé, čomu sa máte vyhýbať a čo je potenciálne nebezpečné. Takýto ľudia budú pravdepodobne paranoikmi a ustavične budú riešiť, čo zlé sa môže stať (či sa už stalo) a môže sa zopakovať.

Cesta za slobodou je ekvivalentná ceste za šťastím. Šťastní môžeme byť, iba ak si uvedomíme, že veci okolo nás nie sú prekážkami, ale len akýmisi míľnikmi na ceste za našimi snami. Tieto míľniky sú miesta, ktoré máme minúť, nie sa na nich zastavovať alebo nebodaj prebývať. Jedine takto môžeme dôjsť do cieľa, ktorým sú naše sny a teda naše šťastie.

Vy si musíte vybrať, či chcete žiť život, v ktorom sa budete sústrediť na bolesť, zlý systém, nedostatok, a to všetko v sebe riešiť, alebo naopak na svoje sny a svoje pozitívne pocity. Tieto pozitívne pocity totiž nepramenia zo strachu z vecí, ktoré vám ktosi raz povedal, že sa môžu stať, alebo sa vám pár krát stali. Skutočné pocity pramenia z radosti, z každej chvíle vášho života, kedy si uvedomíte, že ho máte plne pod kontrolou. Z chvíľ, keď odstránite všetky strachy zo zdanlivých prekážok. Pretože väčšina týchto prekážok je skutočne len zdanlivých a vytvorených z rôznych fantazmagorických predstáv vášho ega (čo v dnešnom svete často označujeme paradoxne za zdravý rozum:D). Tá zvyšná časť prekážok, ktoré sa zdajú skutočnými prekážkami, sú len situácie, kedy ste si neboli či práve nie ste schopní priznať či uvedomiť, že tieto prekážky je možné obísť. Práve túto neschopnosť spôsobuje strach, toto zastavenie sa na vašej ceste.

Ciest, pomocou ktorých je možné dosiahnuť naše sny je na tomto svete nekonečne mnoho. Je len na nás, či ich budete chcieť vidieť, alebo sa radšej zveríme do rúk strachu, zaboríme hlavu do zeme ako pštros a prehlásime, že radšej budeme konať “rozumne a neriskovať”.